Služby - S čím Vám můžeme pomoci ?

LABORATORNÍ SERVIS

Cílem laboratorního servisu je provádění laboratorních analýz filtračních médií a použitých filtračních elementů. Analýzy realizujeme v moderně vybavených laboratořích s využitím nejmodernější laboratorní a výpočetní techniky.

Laboratorní servis zahrnuje:​​LABORATORNÍ SERVIS

 • chemicko – fyzikální testy
 • mechanicko – technologické testy
 • sledování kvality nového materiálu před jeho vstupem do výrobního procesu (vstupní laboratorní kontrola)
 • sledování aktuálního stavu použitých filtračních elementů
 • analyzování příčin poškození filtračních elementů

O provedených zkouškách zákazníky informujeme formou písemného protokolu - Laboratorní analýzy.

 

Formulář uložte do svého PC, vyplňte a následně použijte jako přílohu Vaší poptávky, kterou zašlete na adresu laboratory-cz@kayser-filtertech.com.

pro žádost o provedení laboratorní analýzy – formulář

APLIKAČNÍ SERVIS

Cílem aplikačního servisu je komplexní zpracování veškerých dostupných informací od zákazníka, z laboratorního a  technického servisu za účelem volby optimálního filtračního média pro daný proces odprášení. Z velmi široké nabídky filtračních médií zákazníkovi doporučujeme technicky a provozně nejoptimálnější variantu.

Při aplikaci filtračního média klademe velký důraz na dlouhodobou životnost filtračního elementu a ekonomickou  výhodnost navrženého řešení. Aplikační činnost je podložena dlouhodobými zkušenostmi a znalostmi aplikačních techniků, kteří ke své činnosti využívají speciální databáze a informační systémy. 

TECHNICKÝ SERVIS

Cílem technického servisu je technická pomoc při řešení problémů na filtračním zařízení přímo u zákazníka. Za tímto účelem je naše technická skupina vybavena servisním vozidlem s měřicími přístroji pro měření potřebných vzduchotechnických parametrů.

V rámci technického servisu provádíme:

 • plánované kontroly filtračních zařízení se zaměřením na stav filtračních elementů včetně jejich odběru
 • operativní a mimořádné kontroly filtračních zařízení se zaměřením na identifikaci nestandardních a problémových provozních stavů
 • kontroly těsnosti filtračních zařízení metodou „LEAK DUST“
 • individuální regenerace filtračních hadic systémem „REC“

REALIZAČNÍ SERVIS

Cílem realizačního servisu je realizace servisní činnosti v rámci projektů zahrnujících kompletní výměny filtračních elementů včetně  sjednaného rozsahu souvisejících oprav filtračního zařízení. Realizační servis  provádíme zkušenými techniky pod vedením project managera.

Komplexní realizační servis „na klíč“ zahrnuje:

 • demontáž a ekologickou likvidaci starých filtračních elementů
 • převzetí  a zabezpečení pracoviště – prostoru filtru
 • vyčištění čisté i špinavé strany filtru a následná montáž nových filtračních elementů
 • kontrolu těsnosti metodou „LEAK DUST“ a precoating filtračních elementů
 • spolupráci při uvedení filtru do provozu, včetně optimalizace nastavení systému regenerace
 • předání díla zákazníkovi

LEAK DUST ®

Dodáváme speciální kontrastní prášek LEAK DUST® pro kontrolu těsnosti filtračních elementů a filtračních zařízení.

Speciální kontrastní prášek LEAK DUST® nalézá uplatnění v nejrůznějších průmyslových procesech při filtraci plynů.

 • energetika – spalování uhlí • spalovny komunálních a průmyslových odpadů • cementárny a vápenky • výroba stavebních hmot • chemický průmysl • sklářská a keramická výroba • strojírenství • výroba živičných směsí • ocelářský a slévárenský průmysl • výroba hliníku a barevných kovů • výroba koksu • výroba barev a pigmentů • dřevařský průmysl aj.

ZÁKLADNÍ TYPY LEAK DUST® DLE BARVY:

 • ŽLUTÝ
 • ČERVENÝ

Image

 

Kontakt na servis - e-mail: service-cz@kayser-filtertech.com

„HEC“ Vysoce efektivní čištění filtračních elementů

...umožňuje vašemu filtru znovu dýchat.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém prospektu:

Vysoce efektivní čištění FE.pdf (299kb)

Prospekt - Služby a know-how technické podpory

task_cz.pdf (1,78Mb)