Filtrační elementy pro filtraci kapalin

Vyrábíme a dodáváme filtrační elementy pro různé typy filtračních zařízení. Aplikace nejmodernějších výrobních technologií v rámci výrobních procesů, nám dlouhodobě umožňuje garantovat vysokou kvalitu filtračních elementů.

Filtrační elementy KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. (ECOTEX®) nalézají uplatnění v nejrůznějších technologických procesech a při čištění vody a kapalin.

  • chemický průmysl
  • potravinářský průmysl
  • výroba cukru
  • těžba a zpracování nerostných surovin (uhlí, hliník, měď, zinek, písek)
  • keramický a sklářský průmysl
  • produkce kaolínu
  • čistírny komunálních a průmyslových vod
  • strojírenství
  • galvanovny, aj.

SPECIFIKACE ELEMENTU

PLACHETKY PRO KOMOROVÉ KALOLISY
PLACHETKY PRO MEMBRÁNOVÉ KALOLISY
PLACHETKY PRO DISKOVÉ FILTRY
PLACHETKY A HADICE PRO HADICOVÉ FILTRY
PLACHETKY PRO RÁMOVÉ FILTRY
FILTRAČNÍ PÁSY PRO PÁSOVÉ FILTRY
FILTRAČNÍ PÁSY PRO BUBNOVÉ FILTRY