ImageBc. Kateřina Hájková

Financial Controller, Holder of Procuration

Telephone: +420 465 461 614, +420 602 605 433

E-mail: k.hajkova@kayser-filtertech.com

Markéta Kubíková

Accounts

Telephone: +420 465 461 633, +420 775 878 439

E-mail: m.kubikova@kayser-filtertech.com

Billing Information

KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o., Dráby 785, CZ-566 01 Vysoké Mýto

Registration:Regional court Hradec Králové, section C, insert 7722

VAT-No.: CZ63216141

Account Number:  2107612604/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

​E-mail: faktury-cz@kayser-filtertech.com

DataBox: gig2ygt