ImageBc. Kateřina Hájková

Financial Controller, Holder of Procuration

Telephone: +420 465 461 614, +420 602 605 433

E-mail: k.hajkova@kayser-filtertech.com

Markéta Kubíková

Accounts

Telephone: +420 465 461 633, +420 775 878 439

E-mail: m.kubikova@kayser-filtertech.com

Billing Information

KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o., Dráby 785, CZ-566 01 Vysoké Mýto

Registration: Regional court Hradec Králové, section C, insert 7722

VAT-No.: CZ63216141

Account Number:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

EUR: 2107612612/2700, IBAN: CZ96 2700 0000 0021 0761 2612, SWIFT: BACXCZPP

CZK: 2107612604/2700, IBAN: CZ21 2700 0000 0021 0761 2604, SWIFT: BACXCZPP

​E-mail: faktury-cz@kayser-filtertech.com

DataBox: gig2ygt